Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Kế hoạch
TÌM KIẾM
Từ khóa Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu
Kết quả tìm được 12 văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 163/QĐ-UBND KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf 06/02/2023
2 174/KH-UBND Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Phú Ninh 05/09/2022
3 173/KH-UBND Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 31/08/2022
4 143/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” 01/07/2022
5 119/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 30/05/2022
6 109/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Ninh 17/05/2022
7 108/KH-UBND Tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022 16/05/2022
8 45/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn huyện 14/03/2022
9 46/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh 14/03/2022
10 43/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 14/03/2022
11 1185/UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022 03/03/2022
12 01/KH-TP Kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện theo mô hình "cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" 02/02/2022