HỆ THỐNG VĂN BẢN SỞ TƯ PHÁP
Chương trình Thông báo
Chương trình hành động Công văn
Báo cáo Tờ trình
Kế hoạch Nghị quyết
Quy chế Giấy mời
Chỉ thị Nghị định
Kế hoạch Luật
Quyết định
TÌM KIẾM
Từ khóa Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu
Kết quả tìm được 23 văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 309/QĐ-BTP Về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến 10/03/2023
2 163/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 09/02/2023
3 163/QĐ-UBND KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf 06/02/2023
4 3513/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” 18/10/2022
5 6337/UBND-KTN V/v ứng phó với bão số 4 26/09/2022
6 174/KH-UBND Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Phú Ninh 05/09/2022
7 173/KH-UBND Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 31/08/2022
8 845/UBND-VHTT V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” 25/07/2022
9 143/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” 01/07/2022
10 119/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 30/05/2022
11 109/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Ninh 17/05/2022
12 108/KH-UBND Tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022 16/05/2022
13 415/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 22/04/2022
14 45/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn huyện 14/03/2022
15 46/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh 14/03/2022
16 43/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 14/03/2022
17 42/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 11/03/2022
18 1185/UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022 03/03/2022
19 114/UBND-VP Công văn V/v tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” 07/02/2022
20 01/KH-TP Kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện theo mô hình "cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả" 02/02/2022
21 55/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 14/01/2022
22 12/KH-UBND Kê hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 12/01/2022
23 02/KH-UBND Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2022 07/01/2022