HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÒNG TƯ PHÁP
Chọn lĩnh vực văn bản:
Chọn thể loại văn bản:
Năm ban hành:
Nhập cụm từ tìm kiếm:
 
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 847/UBND-TP 18/06/2024 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh V/v phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu pháp luật năm 2024”
2 02/TL-BTC 17/06/2024 Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2024”
3 173/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024
4 309/QĐ-BTP 10/03/2023 Quyết định Hộ tịch - Quốc tịch Bộ Tư pháp Về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
5 163/QĐ-UBND 09/02/2023 Quyết định Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
6 163/QĐ-UBND 06/02/2023 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf
7 3513/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”
8 6337/UBND-KTN 26/09/2022 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam V/v ứng phó với bão số 4
9 174/KH-UBND 05/09/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Phú Ninh
10 173/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
11 845/UBND-VHTT 25/07/2022 Công văn UBND huyện Phú Ninh V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”
12 143/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”
13 119/KH-UBND 30/05/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
14 109/KH-UBND 17/05/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính UBND huyện Phú Ninh Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phú Ninh
15 108/KH-UBND 16/05/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022
16 415/UBND-TP 22/04/2022 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
17 45/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch Trợ giúp pháp lý UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn huyện
18 46/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch Hộ tịch - Chứng thực UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch Kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực và nuôi con nuôi năm 2022 trên địa bàn huyện Phú Ninh
19 43/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
20 42/KH-UBND 11/03/2022 Kế hoạch Lĩnh vực khác UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022
21 1185/UBND 03/03/2022 Kế hoạch Cải cách hành chính UBND tỉnh Quảng Nam Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022
22 114/UBND-VP 07/02/2022 Công văn Lĩnh vực khác UBND huyện Phú Ninh Công văn V/v tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”
23 01/KH-TP 02/02/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp Phú Ninh Kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện theo mô hình "cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"
24 55/QĐ-UBND 14/01/2022 Quyết định Lĩnh vực khác UBND huyện Phú Ninh Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
25 12/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Kê hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
26 02/KH-UBND 07/01/2022 Kế hoạch Xây dựng và kiểm tra văn bản UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2022