Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Công văn
TÌM KIẾM
Từ khóa Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu
Kết quả tìm được 4 văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 6337/UBND-KTN V/v ứng phó với bão số 4 26/09/2022
2 845/UBND-VHTT V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh” 25/07/2022
3 415/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 22/04/2022
4 114/UBND-VP Công văn V/v tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” 07/02/2022