Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành
Kế hoạch
TÌM KIẾM
Từ khóa Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu
Kết quả tìm được 3 văn bản
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 42/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 11/03/2022
2 12/KH-UBND Kê hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 12/01/2022
3 02/KH-UBND Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Phú Ninh năm 2022 07/01/2022