Danh bạ điện thoại Phòng và cán bộ tư pháp cấp xã
 Thứ năm, 24 Tháng 2 2022 00:00 - 215 Lượt xem
In

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Lệ Lài

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

0914382244

2

Phan Chí Công

Phòng Tư pháp

Phó trưởng phòng

0935512988

3

Trần Văn Cao

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

0963084515

4

Cao Thị Xuân Thành

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

0835115777

5

Nguyễn Thái Sơn

UBND xã Tam Lãnh

CC Tư pháp-Hộ tịch

0354959267

6

Đỗ Quang Huy

UBND xã Tam Dân

CC Tư pháp-Hộ tịch

0905239126

7

Trương Duy Tân

UBND xã Tam Dân

CC Tư pháp-Hộ tịch

0388830883

8

Bùi Quốc Cường

UBND xã Tam Đại

CC Tư pháp-Hộ tịch

0905662235

9

Nguyễn Văn Lợi

UBND xã Tam Thái

CC Tư pháp-Hộ tịch

0775510369

10

Trần Ngọc Lĩnh

UBND xã Tam Thái

CC Tư pháp-Hộ tịch

0981473479

11

Nguyễn Thị Thúy Kiểu

UBND xã Tam Vinh

CC Tư pháp-Hộ tịch

0914929417

12

Nguyễn Minh Bình

UBND xã Tam Vinh

CC Tư pháp-Hộ tịch

0372594918

13

Võ Ngọc Trung

UBND xã Tam Lộc

CC Tư pháp-Hộ tịch

0987521620

14

Lê Văn Phụng

UBND xã Tam Thành

CC Tư pháp-Hộ tịch

0374285234

15

Tôn Liệu

UBND xã Tam Thành

CC Tư pháp-Hộ tịch

0867148727

16

Trần Thị Thảo Lai

UBND xã Tam An

CC Tư pháp-Hộ tịch

0905737153

17

Đoàn Chín

UBND xã Tam Phước

CC Tư pháp-Hộ tịch

0777551587

18

Nguyễn Cả

UBND xã Tam Đàn

CC Tư pháp-Hộ tịch

0905641445