Số - ký hiệu: 847/UBND-TP Ngày ban hành: 18/06/2024
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Ninh
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: V/v phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu pháp luật năm 2024”
File đính kèm:

CV_phát_động_tham_gia_Cuộc_thi_trực_tuyến_

Lượt xem: 98
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 02/TL-BTC 17/06/2024 Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2024”
2 173/KH-UBND 30/05/2024 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2024
3 163/QĐ-UBND 09/02/2023 Quyết định Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
4 163/QĐ-UBND 06/02/2023 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf
5 3513/QĐ-UBND 18/10/2022 Quyết định Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Về việc công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022”
6 174/KH-UBND 05/09/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Phú Ninh
7 173/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
8 119/KH-UBND 30/05/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022
9 108/KH-UBND 16/05/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình” huyện Phú Ninh lần thứ I năm 2022
10 415/UBND-TP 22/04/2022 Công văn Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg
11 43/KH-UBND 14/03/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
12 01/KH-TP 02/02/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật Phòng Tư pháp Phú Ninh Kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện theo mô hình "cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"
13 12/KH-UBND 12/01/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật UBND huyện Phú Ninh Kê hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022