Số - ký hiệu: 163/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/02/2023
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf
File đính kèm:

KH_lay_y_kien_Nhan_dan_ve_Luat_dat_dai_sua_doi.signed.pdf

du thao luât đất đai sua doi.doc

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 6337/UBND-KTN 26/09/2022 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam V/v ứng phó với bão số 4
2 845/UBND-VHTT 25/07/2022 Công văn UBND huyện Phú Ninh V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”
3 143/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”