Số - ký hiệu: 163/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/02/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Ninh
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
File đính kèm:

Quyet_dinh_công_nhận_đạt_chuẩn_TCPL_năm_2022.signed.pdf

Danh_sách_đạt_chuẩn_TCPL_năm_2022.signed.pdf

Danh_sách_không_đạt_chuẩn_TCPL_năm_2022.signed.pdf

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 6337/UBND-KTN 26/09/2022 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam V/v ứng phó với bão số 4
2 845/UBND-VHTT 25/07/2022 Công văn UBND huyện Phú Ninh V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”
3 143/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”