Số - ký hiệu: 01/KH-TP Ngày ban hành: 02/02/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: Phòng Tư pháp Phú Ninh
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện theo mô hình "cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"
File đính kèm:

Kê hoạch tuyên truyền Đề án.pdf

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 6337/UBND-KTN 26/09/2022 Công văn UBND tỉnh Quảng Nam V/v ứng phó với bão số 4
2 845/UBND-VHTT 25/07/2022 Công văn UBND huyện Phú Ninh V/v thông tin, tuyên truyền cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”
3 143/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch UBND huyện Phú Ninh Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Nhà yêu nước Phan Châu Trinh”