Phú Ninh kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện
 Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 08:55 - 348 Lượt xem
In

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Phú Ninh về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021, từ ngày 17/8/2021 đến ngày 31/8/2021, Đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

 

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Phú Ninh về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021, từ ngày 17/8/2021 đến ngày 31/8/2021, Đoàn kiểm tra của huyện đã tiến hành kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/7/2021, nhìn chung, việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. 11/11 xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn ngay từ đầu năm và tổ chức tuyên truyền Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, các xã, thị trấn cũng bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện vật chất phù hợp để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về XLVPHC.
Bên cạnh những kết quả đạt được, theo kiểm tra thực tế và hồ sơ có liên quan, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục như: Biên bản VPHC lập chưa đúng Mẫu, nội dung trong biên bản VPHC còn chưa đảm bảo như: Căn cứ pháp lý, hành vi vi phạm, không ghi rõ số thửa đất, số tờ bản đồ...; Quyết định XPVPHC ban hành không đúng Mẫu; nội dung trong Quyết định XPVPHC chưa đảm bảo như: tóm tắt mô tả hành vi vi phạm, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm; áp dụng mức cao nhất hoặc thấp nhất của khung phạt tiền nhưng không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; không thể hiện ngày có hiệu lực của quyết định, thể thức, kỹ thuật trình bày chưa đảm bảo... Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Trưởng Công an xã ban hành áp dụng Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định. Một số đơn vị chưa thực hiện việc cập nhật các quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp. Một số xã, thị trấn lập hồ sơ vi phạm hành chính không đúng quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật XLVPHC.
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND và Trưởng công an xã, thị trấn trong năm 2021, hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục triệt để những tồn tại thiếu sót được chỉ ra trong quá trình kiểm tra. Đồng thời, đề nghị các xã, thị trấn thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ và Nhân dân./.

Nguyễn Thị Lệ Lài


Các tin khác: