Một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, mức xử phạt và căn cứ pháp lý
 Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 08:50 - 356 Lượt xem
In

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, toàn hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid -19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhằm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; Phòng Tư pháp huyện tổng hợp một số hành vi vi phạm cụ thể và chế tài xử lý theo quy định như sau:

1.Căn cứ pháp lý

cv

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

- Các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như: Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 117/2020/NĐ – CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC 2 – PC ngày 30/3/2020 xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid19

2. Tổng hợp một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (Theo tổng hợp của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tại Công văn số 644/HĐPB ngày 12/5/2021)

TT

HÀNH VI VI PHẠM

MỨC XỬ PHẠT

CƠ SỞ PHÁP LÝ

1.

Hành vi không thực hiện biện           pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

2.

Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức

Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

3.

Hành vi đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật".

Điều 5 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

4.

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật".

- Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

Điều 288 Bộ luật Hình sự

5.

Hành vi không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh Covid-19

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

6.

Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

Điều 240 Bộ luật Hình sự

7

Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền đối với người mắc bệnh Covid-19

 - Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế".

- Trường hợp làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho người khác có thể bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

Điều 240 Bộ Luật Hình sự

8.

Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh Covid-19

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tố chức).

Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP

9.

Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tố chức.

- Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như: quán bar, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ, phòng tập gym/yoga/game, rạp chiếu phim...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

Điều 295 Bộ luật Hình sự

10.

Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khấn cấp dịch bệnh Covid-19

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức).

Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

11.

Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép

-  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức). Người nước ngoài có hành vi VPHC, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể còn bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hành vi liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

Điều 347 và 348 Bộ luật Hình sự

12.

Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly

 

Có thể bị xử phạt Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh cho người vi

Điều 240 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

13.

Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vitrốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh 

Bị xử lý vì tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người

Điều 295 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

14.

Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác

Có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều 174 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

15.

Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thu lợi bất chính

Có thể bị xử lý về tội  buôn lậu.

Điều 188 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

16.

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính

Có thể bị xử lý về tội đầu cơ.

Điều 196 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

17.

Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức

Có thể bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định.

Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Điều 330 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

18.

Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng

Có thể bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 360 Bộ Luật Hình sự

Hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC – PC ngày 30/3/2020

1Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A (Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020)

                                                                                  -Nguyễn Thị Lệ Lài- Phòng Tư pháp huyện-


Tin mới: