Phú Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 tại xã Tam Dân
 Thứ hai, 13 Tháng 6 2022 16:15 - 633 Lượt xem
In

Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động, và Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; trật tự xây dựng; Sáng ngày 10/6/2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với UBND Tam Dân tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 100 đại biểu là: Cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; tuyên truyền viên pháp luật, đại diện các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

Tam Dân

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những nội dung quan trọng, những điểm mới của Luật đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020), và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về xây dựng.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về quản lý, quy hoạch đất đai, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất đai, quản lý trật tự xây dựng trong mọi tầng lớp Nhân dân rất cần thiết, tạo sự thống nhất và chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động xây dựng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn, góp phần tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai.

Trước đó, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật xử lý vi phạm hành hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành hành chính đến Cán bộ, công chức xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; tuyên truyền viên pháp luật, đại diện các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn: Phú Thịnh, Tam Vinh, Tam Phước, Tam Đại, Tam Đàn, Tam An, Tam Thái, Tam Lộc.

Tam Đại 2

 

Theo Kế hoạch sẽ tiếp tục tuyên truyền tại các xã còn lại trên địa bàn huyện, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2022.

                                                                                                                                                                   Lệ Lài

 


Tin mới:
Các tin khác: